What’s love

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

What’s love
عشق یک احساس است که وقتی کسی را دوست داریم، احساس می‌کنیم. این احساس می‌تواند باعث شادی، امنیت و ارامش درونی شود. احترام، اعتماد، توجه و حمایت از همدیگر نیز بخشی از عشق است. مثال‌هایی از عشق شامل احساسات و رفتارهایی مثل دعا کردن برای خوبی کسی، مراقبت از یکدیگر در زمان بیماری یا حمایت از رویای های همدیگر می‌شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که افرادی که در یک رابطه عاطفی سالم هستند، معمولاً شادتر، سالمتر و موفق‌تر در زندگی هستند.