Skriv ett brev till ett bussbolag i Karlskoga.Du är missnöjd med hur de sköter kollektivtrafiken.

Feeling:

Really Dumb

Language:

Swedish

Prompt:

Skriv ett brev till ett bussbolag i Karlskoga.Du är missnöjd med hur de sköter kollektivtrafiken.
Hej, Jag är inte glad med hur bussbolaget i Karlskoga sköter bussarna. Det är ofta förseningar och bussarna är inte alltid rena och fräscha. Jag tycker att det borde vara bättre! Enligt en undersökning från Karlskoga kommun så är många invånare missnöjda med kollektivtrafiken i staden. Det visar att det finns ett verkligt problem som behöver lösas. Jag hoppas att ni kan göra något åt det här problemet snart. Tack för att ni lyssnade. Med vänliga hälsningar, [Ditt namn]