kpi چیست

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

kpi چیست
KPI یعنی کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) که به معنی اندازه‌گیری عملکرد یک شرکت، یک تیم یا یک فرد است. این شاخص‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد و پیشرفت در یک فعالیت خاص استفاده می‌شوند. برای مثال، اگر یک شرکت می‌خواهد عملکرد فروش خود را اندازه‌گیری کند، ممکن است از KPI‌هایی مانند تعداد مشتریان جدید، حجم فروش، درآمد ناخالص و سود خالص استفاده کند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا بفهمند که چطور عملکرد شرکت آنها است و چه تغییراتی باید اعمال کنند. یک واقعیت قابل تأیید این است که برخی از KPI‌ها برای هر سازمان یا فعالیت ممکن است متفاوت باشند. برای مثال، یک شرکت فناوری اطلاعات ممکن است از KPI‌هایی همچون تعداد پروژه‌های انجام شده، تعداد بازدیدکنندگان وب‌سایت و درصد رضایت مشتریان استفاده کند، در حالی که یک شرکت تولیدی ممکن است از KPI‌هایی مانند تعداد واحدهای تولیدی، میزان ضایعات و کیفیت محصولات استفاده کند.