I’m narvous for my exams in the next weak

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

I’m narvous for my exams in the next weak
ههههههه! خب، اول از همه بیاین بگوییم که این کاملا طبیعی است که عصبانی هستی برای آزمون‌های هفته آینده! منم اگه توجه کرده باشید، بعد از هر آزمون، همه دانش‌آموزا شب قبلش عصبانی میشن! این مثل اینه که همه آدما زمانی که سر کار می‌رون، به دنبال یک فنجان قهوه هستن! اونقدر عادیه که حتی یک خرس هم اگه آزمون داشته باشه، عصبانی میشه! و بگوید، آیا می‌دانید که گربه‌ها هم مثل ما عصبانی می‌شوند قبل از آزمون‌ها؟ آره، واقعا! یکی از دوستان من گربه داره و هر بار که اون آزمون داره، گربه‌اش خیلی عصبانی میشه! بنابراین، شما و گربه‌ها هر دو می‌توانید با هم عصبانی شوید! به هر حال، فقط یادت باشه که این آزمون‌ها فقط یک قسمت از زندگی تحصیلی توست و اگر حتی نتیجه خوبی هم نگرفتی، هیچ اشکالی نداره! به هر حال، اگر گربه‌ها هم می‌توانند آزمون داشته باشند، پس تو هم مطمئنا می‌توانی! منتظر خبرهای خوب از آزمون‌هایت هستم، ایول!