Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıkıntının olasılık değerinin eşit olduğunu ve 1/n açıklamak

Feeling:

Really Dumb

Language:

Turkish

Prompt:

Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıkıntının olasılık değerinin eşit olduğunu ve 1/n açıklamak
Eşit şansa sahip olan bir durumu daha iyi anlamak için bir örnek düşünelim. Mesela bir bozuk para atışında, ya tura ya da yazı gelme olasılığı %50’dir. Yani her iki olayın da olasılık değeri eşittir ve her biri için 1/2’dir. Bir diğer örnek ise bir zar atışıdır. Bir zarın 6 farklı yüzü vardır ve her bir yüzün gelme olasılığı eşittir, yani her bir yüz için olasılık değeri 1/6’dır. İstatistiksel olarak da, birçok rastgele deneyde eşit şansa sahip olayların olasılık değerlerinin eşit olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, bir zar atışında her bir yüzün gelme olasılığı uzun vadede yaklaşık olarak eşit olacaktır. Analojik olarak, eşit şansa sahip olayları düşünürken bir kutu içindeki renkli topları ele alabiliriz. Eğer her renkten eşit sayıda top varsa, her bir rengin çekilme olasılığı eşit olacaktır. Doğrulanabilir gerçek olarak da, birçok casino oyununda (örneğin rulet) her bir sayının gelme olasılığı eşittir ve bu durum istatistiksel olarak da kanıtlanmıştır. Bu da eşit şansa sahip olayların her birinin olasılık değerinin 1/n olduğunu gösterir.