یاد گرفتن

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

یاد گرفتن
یاد گرفتن یعنی اینکه وقتی چیزی جدیدی را انجام می‌دهیم یا مطالعه می‌کنیم، ذهن ما اون چیز رو درک می‌کنه و به خاطر می‌سپاره. مثلا وقتی کتاب می‌خونیم و کلمات جدید یاد می‌گیریم، مغز ما اون کلمات رو در ذهن ذخیره می‌کنه و ما می‌تونیم اون‌ها رو بعدا استفاده کنیم. یک واقعیت قابل تأیید اینه که با تمرین و تکرار، می‌تونیم بهتر یاد بگیریم و مهارت‌های جدیدی رو پیدا کنیم.