کلاله چیست

Feeling:

Dumb

Language:

Persian

Prompt:

کلاله چیست
کلاله یعنی یه چیزی که اگه بخوای بهش بگی “آخرش چی بود؟”، دیگه نمی‌دونی چی‌بود! مثلا وقتی می‌خوای پفیونک بکشی ولی بعد از یه لیوان آب می‌بینی که فراموش کردی! یا وقتی داری یه خاب ببینی و دقیقا وقتی داری می‌فهمی چی می‌خوای بگی، بیدار می‌شی! یعنی یه چیزی که هیچ فایده‌ای نداره و کلا ناجیجونه! واقعیت قابل تأیید اینه که یه بار یکی از دوستامون کلاله‌ی یه سرپرست درس خونه رو خورد و وقتی ازش پرسیدیم چی بود، خودش هم یادش نمیاد! اونقدر کلاله بود که حتی خودش هم نمی‌دونست چی خورده بود!