کس

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

کس
“خب، کودک عزیز، “کس” یک کلمه است که برای توضیح دادن یک فرد استفاده میشه. فرض کن که تو توی مهدکودکی هستی و یکی از دوستات بهت میگه: “آنا، اون کس داره از بچه‌ها ترسون میشه و همیشه پشت گوشه‌ها پنهان میشه!” یعنی یک نفر که تو همه جا از دید دیگران پنهان میشه و نمی‌خواد توی میانه قرار بگیره. مثلاً، یه واقعیت قابل تأیید اینه که در جامعه ما، بعضی افراد ممکنه به عنوان “کس” شناخته بشن، اما مهمه که ما به همه با احترام برخورد کنیم، حتی اگه یکم کمدی و طردکننده باشه!”