چطوری شروع کنم کمکم کم

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چطوری شروع کنم کمکم کم
خب، اول از همه بخوام بگم که شروع کردن یه چیز جدید خیلی سخت نیست. مثل اینکه بخوای بری سراغ یه دوست جدید ولی نمی‌دونی چیکار کنی. مثلاً، می‌تونی یه لبخند بزنی و بهش بگی “سلام، من فلانی ام. تو چطوری؟” اینطوری شروع کردن خیلی راحته، مثل اینکه بخوای بری سراغ یه برنامه تلویزیونی جدید ولی نمی‌دونی از کدوم فصل شروع کنی. یه واقعیت قابل تأیید اینه که هر کسی وقتی که می‌خواد چیز جدیدی شروع کنه، اولش کمی حساس می‌شه. اما بخاطر داشته باش که هیچ کس از تو انتظار نداره که همه چیز رو درست و حسابی بلد باشی. همه ما از اونجا شروع کردیم که کمی کمک بخواستیم و از اونجا هم برایتان راهنمایی کردند. پس فکر نکن که باید همه چیز رو درست انجام بدی. فقط شروع کن و به مرور زمان، بهتر و بهتر می‌شوی. به عنوان یک کودک، مطمئن باش که هیچ کدام از ما از ابتدا همه چیز رو بلد نبودیم. همه ما از هم برای یادگیری کمک گرفتیم. پس شروع کن و بهترین خودت رو نشون بده!