چرا من همش فکر میکنم پارتنرم دوستم نداره

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چرا من همش فکر میکنم پارتنرم دوستم نداره
خب، عشق من، چرا همش داری به این فکر می‌کنی که پارتنرت دوستت نداره؟ خب، فکر کنم مثل اینه که همیشه فکر می‌کنی هروقت توی خوابی، یه کلانتر از پلیس به دنبالته! ولی واقعیتش اینه که این فکرا مثل یه زنگ زده‌ای که همیشه تو سرت می‌پیچه. حالا بیا بریم یه پیاده‌روی کنیم و از این همه فکرای منفی خلاص بشیم. حتما پارتنرت دوستت داره، چون تو یه کودک خوبی هستی و همیشه شاد و با انرژی!