چرا با این که آدم و حوا دو نفر هستند ولی ما در جهان سه گروه خونی داریم؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چرا با این که آدم و حوا دو نفر هستند ولی ما در جهان سه گروه خونی داریم؟
خب، عزیزم، این موضوع یکم پیچیده است اما سعی می‌کنم بهترین توضیح رو برات بگم. اولاً، باید بدونی که گروه خونی به نوعی خون افراد اشاره داره. یعنی خون ما به چهار نوع A، B، AB و O تقسیم می‌شه. این تقسیم بر اساس وجود یا عدم وجود آنتی ژن‌ها در خون ماست. حالا، آدم و حوا دو نفر بودند اما این گروه‌های خونی از آن زمان به وجود آمده‌اند. این اختلافات از ارث‌یابی و تکامل بشر ناشی شده است. به عنوان مثال، اگر پدر و مادری با گروه خونی متفاوت از هم ازدواج کنند، فرزندان آن‌ها ممکن است گروه خونی متفاوتی داشته باشند. یک واقعیت قابل تأیید این است که بطور طبیعی هر فرد یک گروه خونی خاص دارد و این تفاوت‌ها از نظر پزشکی بسیار مهم است، به طوری که در صورت نیاز به انتقال خون، باید گروه خونی مناسب با گیرنده انتخاب شود. امیدوارم حالا کمی بهتر متوجه شده باشی که چرا ما در جهان سه گروه خونی داریم.