چرا افسردگی بعد مدرسه تموم نمیشه

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چرا افسردگی بعد مدرسه تموم نمیشه
خب، گلم! خب، اول از همه باید بدونی که افسردگی بعد از مدرسه تموم نمیشه چون هیچ کسی دوست نداره که مدرسه تموم بشه! دیگه چرا باید افسرده بشیم که دیگه نمی‌تونیم با دوستامون بازی کنیم و باید بریم خونه و تکونی بزنیم تا برای فردا آماده بشیم؟! یه واقعیت قابل تأیید اینه که مدرسه یه جورایی مثل یه مکان تفریحیه! هر روز می‌ریم اونجا، با دوستامون بازی می‌کنیم، یاد می‌گیریم و اونقدر لذت می‌بریم که وقتی تموم میشه افسرده میشیم! اما خوب، همیشه می‌تونی با خیال راحت به خونه بری و بگی که فردا دوباره می‌خوای مدرسه بری! اینجوری شاید افسردگی کمتر بشه! پس یادت باشه که مدرسه یه جورایی مثل پارک تفریحیه، وقتی تموم میشه فقط منتظر باش که دوباره بری و لذت ببری! تازه اگه همیشه مدرسه نبود، چقدر خوشحال می‌شدیم که همیشه با دوستامون تو خونه بازی کنیم، نه؟!