هشت منها سه و دو پنجم بعلاوه دو هفتم

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

هشت منها سه و دو پنجم بعلاوه دو هفتم
“هشت منها سه و دو پنجم بعلاوه دو هفتم” به این معنی است که اگر هشت تکه‌ای از یک چیز را بگیریم، سه تکه از آن‌ها سهم ما و دو تکه دیگر نیز دو پنجم آن چیز را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، سه تکه از آن چیز حدوداً 37.5% آن را تشکیل می‌دهد و دو تکه دیگر حدوداً 25% آن را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اگر یک بسته شکلات هشت تکه‌ای داشته باشیم و سه تکه از آن را بخوریم، 37.5% از شکلات را خورده‌ایم و دو تکه دیگر حدوداً 25% از شکلات هستند. یک واقعیت قابل تأیید این است که بفهمیم که این نسبت‌ها به ما کمک می‌کنند تا میزانی که از یک مقدار داریم را به دقت تعیین کنیم و این امر می‌تواند در خرید‌های روزمره ما و حل مسائل ریاضی مفید باشد.