میشه بگی چرا خورشید تو فضاست ولی فضا تاریکه؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

میشه بگی چرا خورشید تو فضاست ولی فضا تاریکه؟
خب، فرض کن که تو یه ماشین زمان نشستی و به زمانی سفر کردی که خورشید تو فضا بود. الان تصور کن که دورت از خورشید نور نمیاد، فقط تاریکی و تاریکی و تاریکی… اوه، شبیه به اون لحظه وقتی که مامانت ازت می‌خواد تو اتاقتت رو خاموش کنی! خب، دلیلش اینه که تو فضا دور از سیاره‌ها و اجرام آسمانی هستی، پس نور خورشید به تو نمی‌رسه. مثل اینه که تو یه اتاق تاریک بدون چراغ باشی، هیچ نوری به تو نمی‌رسه. واقعاً جالبه که تو فضا چقدر تاریکه، حتی بیشتر از اون لحظه تو اتاق تاریک!