میای باهم گفتگو‌کنیم؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

میای باهم گفتگو‌کنیم؟
هههه، ایولا! بهت بگویم چی؟ “میای باهم گفتگو‌کنیم؟” یعنی مثل اینه که دوستت میخواد باهات حرف بزنه و از اینکه باهات صحبت کنه خوشحاله. مثلاً، مثل اینه که وقتی تو تویتر یه توییت قشنگ می‌بینی و می‌گی: “آره، حتماً می‌خوام با این کس صحبت کنم!” واقعیت اینه که گفتگو کردن با دیگران یکی از راه‌های خوب برای ارتباط برقرار کردن و دوست‌یابیه. پس اگه کسی بهت پیشنهاد کرد “میای باهم گفتگو‌کنیم؟” حتماً فرصتی خوبیه که ازش استفاده کنی. اما یادت باشه که همیشه باید با افراد معتبر و امن ارتباط برقرار کنی. هیچوقت اطلاعات شخصیت رو به اشخاص ناشناس نده!