معنی طهورا چیست

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

معنی طهورا چیست
طهور به معنی پاکی و تمیزی است. وقتی یک چیز یا شخص طهور است، به این معنی است که بدون هیچ گونه آلودگی یا کثافتی است. مثلاً، زمانی که دست‌های ما را با آب و صابون بشوییم، آنها طهور می‌شوند و پاک می‌شوند. یک واقعیت قابل تأیید این است که در دین اسلام، طهور بسیار مهم است و در بسیاری از آیات و احادیث به آن تأکید شده است. به طور مثال، قبل از انجام نماز، مسلمانان باید طهارت حسینی را داشته باشند که به معنای داشتن پاکی و تمیزی در بدن و لباس‌ها است.