معنی ابرون

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

معنی ابرون
ابرون به معنی روی یا قسمت بالایی از چهره است که موهایی ریز بر آن رشته شده و از بین دو ابرو شکل می‌گیرد. ابروها نقش مهمی در جلوه و زیبایی چهره دارند و می‌توانند ابرون‌های توپ و ضخیم یا ابرون‌های نازک و خمیده باشند. واقعیت قابل تأیید این است که ابرون معمولاً به تعریف و شکل چهره افراد کمک می‌کند و می‌تواند احساسات و اندازه‌گیری چهره را تغییر دهد.