مردم

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

مردم
مردم به افرادی گفته می‌شود که در یک جامعه زندگی می‌کنند. مردم می‌توانند از نظر زبان، فرهنگ، مذهب، رنگ پوست و سایر ویژگی‌ها متنوع باشند. به عنوان مثال، در جهان حدود ۷٫۸ میلیارد نفر زندگی می‌کنند و هر کدام از آن‌ها ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دارند. همچنین، مردم می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، احترام و حمایت از یکدیگر داشته باشند و با همدیگر ارتباط برقرار کنند.