مردم ایران چه زبانی حرف میزنن

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

مردم ایران چه زبانی حرف میزنن
مردم ایران به زبان فارسی حرف میزنند. زبان فارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی است و در ایران به عنوان زبان رسمی شناخته شده است. حدود ۱۱۰ میلیون نفر در ایران و حدود ۲۲ میلیون نفر در کشورهای دیگر از زبان فارسی استفاده می‌کنند. این زبان دارای الفبای فارسی است که شامل ۳۲ حرف است و از راست به چپ نوشته می‌شود. در زبان فارسی، از حروف عربی و نیز واژگان و اصطلاحات عربی نیز استفاده می‌شود اما این دو زبان کاملاً متفاوت هستند.