فرق بین sao2 و fio2

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

فرق بین sao2 و fio2
سلام دوست من! فرق بین sao2 و fio2 این است که sao2 نشان دهنده میزان اکسیژنی که به خون متصل شده است، در حالی که fio2 نشان دهنده میزان اکسیژنی است که شما در حال تنفس می‌کنید. به عبارت ساده‌تر، sao2 نشان دهنده میزان اکسیژن در خون شما است و fio2 نشان دهنده میزان اکسیژنی است که شما وارد بدنتان می‌کنید. یک واقعیت قابل تأیید این است که sao2 بر اساس آزمایش خون اندازه گیری می‌شود و معمولا به صورت درصدی اعلام می‌شود، در حالی که fio2 نشان دهنده میزان اکسیژن در محیط است که شما در آن تنفس می‌کنید و به عنوان یک عدد اعشاری اعلام می‌شود. برای مثال، اگر sao2 شما ۹۵٪ باشد، این به معنای این است که ۹۵٪ از خون شما اکسیژن دارد. اما اگر fio2 شما ۵۰٪ باشد، این به معنای این است که شما تنها ۵۰٪ از اکسیژن موجود در محیط را تنفس می‌کنید. امیدوارم که این توضیحات بهت کمک کرده باشد و اگر سوال دیگری داری، حتما بپرس!