عوارض پروتز سینه

Feeling:

Really Smart

Language:

Persian

Prompt:

عوارض پروتز سینه
عوارض پروتز سینه ممکن است شامل درد، تورم، خونریزی، عفونت، تغییر در حساسیت سینه، تغییر در شکل و اندازه سینه، تشکیل توده یا سفتی در سینه و حتی احساس سردی یا گرمی در منطقه پروتز شده باشد. این عوارض ممکن است موقتی یا دائمی باشند و نیاز به درمان داشته باشند. به عنوان یک واقعیت قابل تأیید، بر اساس آمارهای اخیر، حدود 20% از زنانی که پروتز سینه انجام داده‌اند، عوارضی مثل تورم، درد یا عفونت را تجربه کرده‌اند. این نشان می دهد که عوارض پروتز سینه می تواند به طور گسترده ای روی زنان تأثیر بگذارد و نیاز به مراقبت و درمان دارد.