صیغل

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

صیغل
صیغل یک وسیله است که برای شستشوی موها استفاده می‌شود. وقتی موهایت کثیف می‌شود، می‌توانی از صیغل استفاده کنی تا موهایت را تمیز کنی. برخی از انواع صیغل حاوی موادی هستند که به موها نرمی و لمسه‌ی نرمتری می‌دهند. به همین دلیل بعضی از افراد از صیغل استفاده می‌کنند تا موهای نرمتری داشته باشند. یک واقعیت قابل تأیید این است که صیغل معمولاً در حمام‌ها یا دکوراسیون‌های زیبا نگهداری می‌شود.