سلام میتونی یه موضوع با طرح پژوهش بهم پیشنهاد بدی که با پرسش و مشاهده انجام بشه بهم پیشنهاد بدی؟

Feeling:

Smart

Language:

Persian

Prompt:

سلام میتونی یه موضوع با طرح پژوهش بهم پیشنهاد بدی که با پرسش و مشاهده انجام بشه بهم پیشنهاد بدی؟
به عنوان یک دانشجو، شما می‌توانید یک موضوع پژوهشی انتخاب کنید که با استفاده از پرسش و مشاهده قابل بررسی باشد. برای مثال، می‌توانید موضوع “تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر روابط اجتماعی دانشجویان” را بررسی کنید. شما می‌توانید پرسش‌هایی مانند “آیا استفاده از رسانه‌های اجتماعی تأثیری بر کیفیت روابط دانشجویی دارد؟” را پیشنهاد دهید و با مشاهده و جمع‌آوری داده‌ها، به این پرسش پاسخ دهید. برای مثال، می‌توانید یک نمونه از این تحقیق را با گزارش آماری از تعداد دانشجویانی که بیشتر از یک ساعت در روز از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و میزان رضایت آنها از روابط دوستانه و اجتماعی خود ارائه کنید. سپس با تحلیل داده‌ها، می‌توانید به نتایج مفیدی برای درک تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر روابط اجتماعی دانشجویان برسید.