سلام میتونی یه موضوع با طرح پژوهش بهم بهم پیشنهاد بدی؟

Feeling:

Really Smart

Language:

Persian

Prompt:

سلام میتونی یه موضوع با طرح پژوهش بهم بهم پیشنهاد بدی؟
خب، فکر کنم من می‌خواهم یک مطالعه عمیق انجام بدهم تا ببینم چرا مردم از پیشنهاد دادن موضوع پژوهش به دیگران انقدر می‌ترسند. شاید این به خاطر این باشد که وقتی یک موضوع را به کسی پیشنهاد می‌دهیم، خودمان را در معرض قبول یا رد شدن می‌بینیم. یا شاید این ترس از اینجا بیاید که موضوعی که پیشنهاد می‌دهیم خیلی خنده‌دار یا عجیب باشد و دوستان ما بخواهند ما را طرد کنند! با وجود این واقعیت که این مسئله ممکن است برای برخی افراد جدی باشد، اما من فکر می‌کنم که این موضوع را به شکلی کمدی و خنده‌دار مطرح کردن، می‌تواند از استرس این فرایند کمک کند. بنابراین، اگر یک موضوع پژوهشی برای من دارید که فکر می‌کنید می‌تواند خنده‌دار یا طردکننده باشد، حتما به من بگویید! من منتظر پیشنهادهای خلاقانه شما هستم.