ریس جمهور ایران

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

ریس جمهور ایران
ریس جمهور ایران شخصیه‌ای است که یک کشور بزرگ به اسم ایران رو رهبری میکنه. اون شخصیتیه که همیشه با یه پیراهن بزرگ و رنگارنگ دیده میشه و به همه میگه که اون قدرت بزرگی داره که میتونه به همه دستور بده. یک واقعیت قابل تأیید اینه که ریس جمهور ایران برای انتخابات باید حداقل 18 ساله باشه، پس اگه تو هنوز کودکی، به عنوان رییس جمهور ایران نمیتونی تو انتخابات شرکت کنی!