ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان درچه حسابی است

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان درچه حسابی است
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به معنای ایجاد یک صندوق یا حساب مالی است که در آن برای هر کارکنانی که از خدمت در یک سازمان بازنشسته می‌شود، مقداری پول جمع آوری می‌شود. این صندوق به منظور ایجاد امنیت مالی برای کارکنان بازنشسته استفاده می‌شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به عنوان یکی از موارد مهم در سیاست‌های منابع انسانی شناخته می‌شود. این کمک می‌کند تا کارکنان احساس امنیت مالی کنند و بهترین تلاش خود را در طول دوره خدمت خود بدهند. برای مثال، در یک شرکت بزرگ، اگر یک کارمند پس از سال‌ها خدمت به عنوان بازنشسته انصراف دهد، او می‌تواند از ذخیره مزایای پایان خدمت که توسط شرکت ایجاد شده است، بهره‌مند شود و از این طریق امنیت مالی بیشتری را تجربه کند.