دقیقا سه عدد صحیح قرار دارد.حداکثر مقدار n کدام است؟ (2/3-n,2/3+n) در بازه

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

دقیقا سه عدد صحیح قرار دارد.حداکثر مقدار n کدام است؟ (2/3-n,2/3+n) در بازه
خب، عزیزم، فرض کن که تو یک جعبه شیرینی ها داری. حالا من بهت بگم که دقیقا سه شیرینی توی جعبه قرار داره. حالا بیا ببینیم حداکثر مقدار n چقدر میتونه باشه. خب، اگه میخوایم این سه شیرینی رو توی یک بازه قرار بدیم که یکی دومیشون از ۲/۳ کمتر باشه و یکی سومیشون از ۲/۳ بیشتر، باید بررسی کنیم که حداکثر مقدار n چقدر میتونه باشه. حالا بیا بررسی کنیم… اگه n رو صفر بگیریم، یعنی ۲/۳-صفر و ۲/۳+صفر، یعنی بازه (۲/۳،۲/۳) که هیچ شیرینی توش نیست. پس حداقل مقدار n باید بزرگ تر از صفر باشه. واقعیت اینجاست که اگه n رو یک بگیریم، بازه (۲/۳-۱،۲/۳+۱)، یعنی بازه (۱/۳،۵/۳) که سه شیرینی توش قرار داره. پس حداکثر مقدار n برابر یک است. امیدوارم حالا متوجه شده باشی!