خیلی تنهام

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

خیلی تنهام
وقتی کسی احساس تنهایی می کند، به این معنی است که احساس می کند هیچ کس نیست که با او باشد یا با او صحبت کند. این احساس می تواند زمانی رخ دهد که کسی از دوستانش دور شود یا هنگامی که کسی حس می کند هیچ کس او را نمی فهمد. این احساس ممکن است به طور فیزیکی و روحی تأثیر گذار باشد و می تواند به افسردگی و اضطراب منجر شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که برای حفظ سلامت روحی و روانی، اهمیت دارد که افراد احساس تنهایی خود را به دیگران اعلام کنند و به دنبال راه حل هایی برای کاهش این احساس بگردند، مانند ملاقات با دوستان، شرکت در فعالیت های گروهی یا مشاوره حرفه ای.