تند خوانی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

تند خوانی
تند خوانی به معنای خواندن با سرعت بالا و بدون توقف است. زمانی که یک نفر تند خوان باشد، معمولاً او می‌تواند کلمات را با سرعت بالا بخواند و اطلاعات را به سرعت درک کند. به عنوان مثال، برخی از مردم می‌توانند یک صفحه کتاب را در عدد زمان کمتری نسبت به دیگران بخوانند و همچنین اطلاعات بیشتری را در آن زمان فهمید. یک واقعیت قابل تأیید این است که مطالعات نشان داده‌اند که تمرین تند خوانی می‌تواند بهبود حافظه و تمرکز را افزایش دهد.