بی حسی عاطفی چگونه درمان می شود

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

بی حسی عاطفی چگونه درمان می شود
بی حسی عاطفی به معنای احساس نکردن هیچگونه احساسات عاطفی مثبت یا منفی می‌باشد. این مشکل معمولا به دلایل مختلفی مانند تجربه‌ی زیان، تروما، استرس یا افسردگی به وجود می‌آید. برای درمان بی حسی عاطفی، اولین گام این است که فرد به شناخت دقیق تجربیات و احساسات خود بپردازد. این امر با کمک مشاوره روانشناسی یا روانپزشکی امکان‌پذیر است. از راهکارهای دیگر برای درمان بی حسی عاطفی می‌توان به تمرینات تفکر مثبت، مدیتیشن، یوگا، ورزش و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد. یک واقعیت قابل تأیید این است که تحقیقات نشان داده است که تمرینات روانشناسی مثل مدیتیشن و تمرینات بدنی مانند ورزش می‌تواند بهبود بخشیده به وضعیت بی حسی عاطفی و افزایش احساسات مثبت در فرد کمک کند.