بابا داشتن

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

بابا داشتن
بابا داشتن یعنی اینکه یک پدر داشته باشی که همیشه پشتت باشه و بهت کمک کنه. بابا می‌تونه بهت بگه چطور باید مشکلات رو حل کنی و بهترین تصمیم‌ها رو بگیری. بابا معمولاً یکی از افراد مهم زندگی توست و وقتی که باهاش وقت می‌گذرونی، احساس امنیت و راحتی می‌کنی. یک واقعیت قابل تأیید این است که باباها برای ما همیشه بهترین همراه هستند و به ما در هر موقعیتی کمک می‌کنند.