امتحان نهایی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

امتحان نهایی
خب، عزیزم، امتحان نهایی یعنی اون موقع از سال که باید بری و برای اینکه بتونی به تعطیلات برسی، باید بری و یه مقدار از مغزت رو بریزی رو کاغذ! این مثل یه مسابقه است که باید ببینی چه کسی بیشتر از خودش می‌دونه. به این می‌گن تست که خب، اصن یه تست هست، نه چیز دیگه! فکر کن به اون موقع که تو واقعاً نمی‌تونی یه کلمه‌ای رو یادت بیاری و همه چیز به نظر میرسه وحشتناک‌تر از اونکه واقعاً هست! وقتی که تو فکر می‌کنی که همه چیز رو فراموش کردی و اسم خودت هم یادت نمیاد، اون لحظه‌ایه که واقعاً می‌فهمی چه‌قدر این امتحان نهایی یه کابوسه! خلاصه اینکه، امتحان نهایی مثل یه آزمون بزرگه که باید ببینی چقدر از یادگیریت متوجه شدی. و یه واقعیت قابل تأیید اینه که بعد از امتحان نهایی، تعطیلات خیلی خوب میاد و می‌تونی همه‌چیز رو فراموش کنی!