آیا ژاپنی ها خففاش میخورندمیخورند

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

آیا ژاپنی ها خففاش میخورندمیخورند
ژاپنی ها خففاش نمی‌خورند. این یک باور اشتباه است که به خاطر شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است. خففاش خوردن در ژاپن یک عمل رایج نیست و در واقع این موضوع بسیار نادر و غیرمعمول است. به طور کلی، خوردن خففاش در کشورهایی مانند چین و مالزی شایع تر است. از طرفی، در ژاپن مردم به طور عمده غذاهای سنتی ژاپنی مانند سوشی، رامن و تپانیا را می‌پسندند.