آترکتومی لیزری

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

آترکتومی لیزری
آترکتومی لیزری یک روش جراحی است که با استفاده از یک لیزر قدرتمند، اندازه و شکل آتریوم (بخش بالایی از قلب) را تغییر می‌دهد. این روش معمولا برای درمان بیماری‌های قلبی مانند فیبریلاسیون اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قلب شما بیش از حد سریع بطرف بروند، آترکتومی لیزری ممکن است کمک کند تا ضربان قلب شما به حالت طبیعی برگردد. یک واقعیت قابل تأیید این است که آترکتومی لیزری یک روش جراحی پیشرفته است که معمولا توسط تیم‌های پزشکی متخصص و با تجربه انجام می‌شود. این روش کمترین اثرات جانبی را دارد و معمولا به خوبی پذیرفته می‌شود.